gototopgototop
Get Adobe Flash player

 

หัวเรื่องการทัศนคติที่ผิดต่อหัวเรื่อง: การนมัสการพระเจ้า

พระธรรมเนียม 3.12, 4.23

คำนำของพระเจ้า

ทุรกันดารและไปสู่แผ่นดินคานาอันฟาโรห์ทำทุกอย่างเพื่อให้นมไป

พระเจ้าซาตานก็มักจะเก็บเงินเราโดยใส่ความคิดผิด ๆ กับคริสเตียนในการนมัสการพระ

เจ้าตัวหากเรามีความคิดเหล่านี้เราต้องเปลี่ยนทัศนคติที่ผิดเหล่านี้ทันที

  1. ต้องทำงานมานมัสการพระเจ้าไม่ได้รับ 5.1-5

  1. ถ้าพระเจ้าอวยพรก่อนจากนั้นจะไปนมัสการพระเจ้า 8.1-8

  1. นมัสการพระเจ้าที่บ้านไม่ต้องไปโบสถ์หรอก 8.25

  1. ทำดีที่ดี แต่พอใช้ได้นมัสการพระเจ้า 9.27, 10.16-17

  1. ใครจะไปบ้าง ... ไป แต่ผู้ชายก็พอแล้ว 10.3-10

  1. ไปนมัสการ แต่ไม่ปิดกิจการหรือหยุดงาน 10.24-26

  1. ไม่ไปนมัสการ แต่อยากได้รับพระพร 12.31-32

สรุป

พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เราและทรงสร้างเราขอแสดงความเสียใจต่อการนมัสการเราต้องสละความรู้สึกที่ผิดต่อการนมเราต้องใช้ความรู้สึกผิด ๆ ให้นมัสการพระเจ้า

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 เวลา 17:20 น.)