gototopgototop
Get Adobe Flash player

 

โครงเทศนา วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพัน 2014

ผู้เทศนา ศจ.เอนกชัย   พรมสวัสดิ์

ข้อพระธรรม 1 โครินธ์  13:1-13

หัวเรื่อง ความรัก  ของประทานที่สำคัญ(ใหญ่)ที่สุดคำนำ

ในคริสตจักรเมืองโครินธ์  มีการใช้ของประทานในการรับใช้พระเจ้า และในการนมัสการ แทนที่คริสตจักรจะได้รับประโยชน์ แต่กลับได้ความวุ่นวาย ความแตกแยก การโอ้อวด  การเปรียบเทียบ  การแข่งขัน การสำแดงอำนาจทางฝ่ายวิญญาณ อาจารย์เปาโลจึงสอนว่า จงแสวงหาของประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่จะทำให้ทั้งของประทาน ทั้งผู้เชื่อและคริสตจักรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง นั่นก็คือความรัก  ซึ่งสำคัญกว่าสิ่งใดทั้งหมดในบรรดาของประทาน

 1. 1. เพราะความรัก  เพิ่มคุณค่าให้กับของประทาน 1-3

1.1.       ของประทานที่กล่าวถึงที่นี่

การพูดภาษาแปลกๆ

การเผยพระวจนะ

ความรู้

ความเชื่อ

การบริจาก

1.2.       ความหมาย

 • ของประทาน ได้เกิดประโยชน์ตามจุดประสงค์ที่ทรงประทานของประทานจริงๆ
 • ของประทาน ทำให้คริสตจักรและผู้ที่ใช้ของประทานได้จำเริญขึ้นจริงๆ
 • ความรัก  จึงเป็นแรงผลักดันในการใช้ของประทาน  ซึ่งเพิ่มค่าให้ของประทาน


 1. 2. เพราะความรัก  เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ใช้ของประทาน 4-7

2.1.       หมายถึง ทำให้ชีวิตคริสเตียนมีมาตรฐานชีวิตที่สูงกว่าคนทั่วๆ ไปที่ไม่เชื่อ

2.2.       ความรักเพิ่มคุณภาพชีวิตคริสเตียนอย่างไรบ้าง

ในที่นี้กล่าวถึงลักษณะของความรัก 15 อย่าง   …............. แบ่งเป็นสามด้าน

1)            รักที่ต้องทน

 1. อดทนนาน
 2. ทนต่อทุกอย่าง
 3. ทรหดอดทนอยู่เสมอ

2)            รักที่ต้องทิ้ง

 1. ความอิจฉา
 2. การอวดตัว
 3. ความหยิ่งผยอง
 4. ความหยาบคาย
 5. ความเห็นแก่ตัว
 6. ความฉุนเฉียว
 7. การจดจำความผิด
 8. การชื่นชมยินดีในความอธรรม

3)            รักที่ต้องทำ

 1. กระทำคุณให้   คือมีใจปราณี
 2. ชื่นชมยินดีในความจริง การประพฤติชอบ ในความชอบธรรม
 3. เชื่อในส่วนดีของคนอื่นอยู่เสมอ
 4. มีความหวังอยู่เสอม


 1. 3. เพราะความรัก  เพิ่มพูนคริสตจักรให้ถึงความสมบูรณ์ในพระคริสต์ 8-13  อฟ 4:13

3.1.       ความหมาย

1)            ไม่มีความบกพร่องอีกต่อไป

2)            เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ

3)            การได้อยู่ต่อหน้าพระเจ้าและได้เห็นพระเจ้า

4)            การได้รู้จักพระเจ้าเหมือนที่พระเจ้าทรงรู้จักเรา

3.2.       เราจะถึงความสมบูรณ์นี้เมื่อไร

 • ขณะที่เรายังอยู่ในโลก เรากำลังเติบโตสู่ความสมบรูรณ์ในพระคริสต์
 • เมื่อพระเยซูจะเสด็จมารับผู้เชื่อไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์

สรุป ความรัก  คือระบบไหลเวียนโลหิต ในพระกายของพระคริสต์  อวัยวะใดที่โลหิตไม่ไหลเวียน สุดท้ายจะตายและต้องตัดทิ้ง  ดังนั้น  เราจะต้องให้ความรัก  ไหลเวียนอยู่ในอวัยวะทุกส่วนของพระกายของพระคริสต์

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019 เวลา 07:17 น.)