gototopgototop
Get Adobe Flash player

 

 

คำนำ

ทิตัสเป็นคนต่างชาติที่กลับใจมาเป็นคริสเตียน และได้เป็นเพื่อนร่วมงาน และผู้ช่วยของเปาโลในงานพันธกิจของท่าน เปาโลเขียนจดหมายถึงทิตัส ผู้ช่วยหนุ่มของท่านซึ่งอยู่ที่เกาะครีต เปาโลละทิตัสไว้ที่นั่นเพื่อให้ดูแลงานของคริสตจักร จดหมายฉบับนี้แสดงความห่วงใยสามประการด้วยกันคือ

(1) เตือนทิตัสให้ระลึกถึงคุณลักษณะที่ผู้นำคริสตจักรควรจะมีโดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงอุปนิสัยไม่ดีของชาวครีตจำนวนมาก

(2) แนะนำทิตัสว่าจะสอนคนกลุ่มต่างๆ ในคริสตจักรอย่างไร กลุ่มเหล่านี้ ได้แก่ กลุ่มชายสูงอายุ กลุ่มหญิงสูงอายุ (ผู้จะต้องไปสอนหญิงที่อายุน้อยกว่าต่อไป) กลุ่มชายหนุ่ม และกลุ่มทาส

(3) แนะนำทิตัสถึงความประพฤติตามแนวทางของคริสเตียน โดยเฉพาะความจำเป็นที่จะต้องรักสันติและเป็นมิตรและการหลีกเลี่ยงความเกลียดชัง การโต้แย้ง และการแตกแยกในคริสตจักร

 

ผู้เขียน

จาก​คำ​ขึ้นต้น​แสดง​ว่า​เป็น​จดหมาย​ส่วนตัว​ที่อัครทูต​เปาโล​เป็น​ผู้เขียน

 

เวลาและสถานที่เขียน

จดหมาย​ฉบับนี้​คง​จะ​เขียน​ใน​เวลา​ใกล้​เคียง​กับ​จดหมาย 1 ทิโมธี คือ​ช่วงปี ค.ศ.63-64 ส่วน​สถานที่​เขียน​นั้น​ไม่​ทราบ​แน่นอน แต่​น่า​จะ​อยู่​บน​เส้นทาง​ไป​เมือง​นิโคบุรี คือ​ชายฝั่ง​ด้าน​ตะวันตก​ของ​ประเทศ​กรีซ

 

ผู้รับ

ผู้​รับ​จดหมาย​คือ​ทิตัส เป็น​ชาว​กรีก (กท.2:3) ที่​เปาโล​นำ​มา​เชื่อ (ดู​คำ​อธิบาย 1:4) ทิตัส​ได้​ร่วมงาน​ประกาศ​ของ​เปาโล​มา​ตลอด (2 คร.2:12-13; 7:6,13; 2 ทธ.4:10) ชื่อ​เขา​ปรากฏ​ครั้งแรก​ใน กท.2:1-3 เมื่อ​เปาโล​กับ​บารนาบัส​เดินทาง​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม​เพื่อ​ปรึกษา​กับ​อัครทูต​คน​อื่นๆ ถึง​ปัญหา​ที่​เกิด​ขึ้น​ใน​การ​ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ และหลัง​จาก​เปาโล​ได้​รับ​การ​ปล่อยตัว​จาก​การ​จำจอง​ครั้ง​แรก​ใน​กรุง​โรม เปาโล​ส่ง​ทิตัส​ไป​ทำงาน​กับ​คริสตจักร​ที่​เกาะ​ครีต และ​ทิตัส​ได้​อยู่​ที่นั่น​จน​กระทั่ง​เปาโล​ส่ง​อารเทมาส​หรือ​ทีคิกัส​มา​รับ​ช่วง​งาน​ต่อ (3:12) เขา​จึง​มี​โอกาส​เดินทาง​ไป​พบ​เปาโล​ที่​นิโคบุรี และ​ใน​ระหว่าง​ที่​เปาโล​ถูก​จำจอง​ครั้งที่  2 ใน​กรุง​โรม​นั้นก็​เป็น​ช่วง​ที่​ทิตัส​ถูก​ส่ง​ไป​ปฏิบัติ​หน้าที่​ใน​เมือง​ดาลมาเทีย  (2ทธ.4:10)

 

วัตถุประสงค์

วัตถุ​ประสงค์​คล้ายคลึง​กับ​จดหมาย 1 ทิโมธี คือ​แนะนำ​และ​หนุนใจ​ทิตัส​ใน​การ​ทำ​พันธกิจ​ที่​เปาโล​มอบหมาย​ให้​ที่​เกาะ​ครีต โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​การ​แต่งตั้ง​ผู้​ปกครอง​คริสตจักร การ​ตักเตือน​คริสตชน​ที่นั่น​ให้​ดำเนิน​ชีวิต​สอดคล้อง​กับ​ความ​จริง​ของ​พระเจ้า และ​การ​แก้ไข​ความ​เชื่อ​ที่​ผิดเพี้ยน นอกจาก​นี้​เปาโล​ยัง​ได้​กำชับ​ให้​เขา​ช่วย​จัด​ส่ง​เศนาส​และ​อปอลโล​ใน​การ​เดิน​ทาง​รับใช้​ต่อไป รวม​ทั้ง​นัดหมาย​ให้​ทิตัส​เดินทาง​ไป​พบ​เปาโล​ที่​เมือง​นิโคบุรีหลัง​จาก​อารเทมาส​หรือ​ทีคิกัส​เดินทาง​ไป​ถึง​แล้ว

 

ลักษณะสำคัญ

1.               จุดเน้นของทิตัสคล้ายคลึงกับ 1 ทิโมธี   คือ  ความสำคัญของการจัดการและบริหารคริสจตจักรอย่างเรียบร้อยถูก   ต้อง

2.               เน้นเรื่องพฤติกรรมที่ดี  เช่น  สอนพวกทาสให้เชื่อฟังนายของตนในทุกสิ่ง  ไม่โต้เถียง  กระตืนรือล้นในการทำดีเพราะเราได้รับการไถี  และการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระองค์  จงเชื่อฟังผู้มีอำนาจ  และพร้อมที่จะกระทำดี  รักสงบ  เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและถ่อนสุภาพต่อคนทั้งปวง  จงกระทำดีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่ทุกคน