gototopgototop
Get Adobe Flash player

 

 

บทที่ 5 คำกำชับให้ประกาศข่าวประเสริฐ

 

 

1. คำกำชับให้ประกาศข่าวประเสริฐ 4

1.1 เนื้อหาของคำกำชับ (1-2)

พิพากษาคนเป็นและคนตาย เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาจะไม่มีใครหนีพ้นการพิพากษาได้ไม่ว่าคนนั้นจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว

1.1.1                        การประกาศอย่างขะมักเขม้น

ให้ขะมักเขม้น...ไม่มีโอกาส เปาโลกำลังเตือนทิโมธีให้ตื่นตัวและพร้อมที่จะทำหน้าที่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการประกาศหรือการอภิบาล

1.1.2                        การประกาศที่เหาะสมกับผู้ฟัง

ตักเตือน แปลตรงตัวว่า ``หนุนใจ" หรือ ``เล้าโลมใจ"

1.1.3                        การประกาศด้วยความอดทน

ให้อดทน...สั่งสอน แปลตรงตัวว่า ``ทำทุกอย่างด้วยความอดทน และด้วยการสั่งสอน"

1.1.4                        การประกาศอย่างคนมีปัญญา   (สั่งสอน)

1.2 รากฐานของคำกำชับ (1, 3-8)

1.2.1                        พระคริสต์ผู้จะเสด็จมา (1)

พิพากษาคนเป็นและคนตาย เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาจะไม่มีใครหนีพ้นการพิพากษาได้ไม่ว่าคนนั้นจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว

1.2.2                        ความเป็นไปของสังคมร่วมสมัย (3-5)

เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนที่มีหลักไม่ได้   แต่เขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟัง   เพื่อบรรเทาความอยาก   ชายรักร่วมเพศ ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน คนทวนสบถ คนที่เป็นพยานเท็จ หรือ คนที่ไม่รักษาคำสัตย์ปฏิญาณ คำสอนอันมีหลัก คำสอนที่ถูกต้องสอดคล้องกับข่าวประเสริฐและหลักความจริงของพระเจ้า

1.2.3                        อัครทูตผู้ชรา (6-8)

ตกเป็นเครื่องบูชา เปาโลกล่าวถึงตัวเองว่าจะต้องตายเพื่อข่าวประเสริฐ

ข้อความในข้อ 7-8 ใช้ภาษาที่เกี่ยวกับการแข่งขันในสนามกีฬาเปาโลกล่าวถึงความสำเร็จในหน้าที่รับใช้พระเจ้าด้านข่าวประเสริฐตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต และรางวัลที่ท่านและบรรดาผู้เชื่อจะได้รับจากพระเจ้า

มงกุฎแห่งความชอบธรรม นักกีฬาที่แข่งขันจนถึงที่สุดและได้รับชัยชนะจะได้สวมมงกุฎที่สานด้วยดอกไม้และกิ่งไม้เป็นรางวัลในการแข่งขันแต่ ``มงกุฎ" ในข้อนี้หมายถึง รางวัลที่พระเจ้ามอบให้แก่ผู้ชอบธรรมคือชีวิตนิรันดร์ดูคำอธิบาย 1 คร.9:25

วันนั้น วันที่พระเจ้าเสด็จมาพิพากษาโลก ดู 1:12,18

1.3 ตัวอย่างแห่งคำกำชับ (9-22)

1.3.1                        การถูกมิตรสหายทอดทิ้ง (9-13, 19-20)

เครสเซนส์ ปรากฏเฉพาะในข้อนี้เท่านั้น ไม่มีข้อมูลอื่นเกี่ยวกับตัวเขา

เมืองดาลมาเทีย เป็นเมืองหนึ่งอยู่ทางเหนือของแคว้นมาซิโดเนียบริเวณฝั่งทะเลเอเดรียติก เรียกอีกชื่อว่าอิลลีริคุม (รม.15:19)

เสื้อคลุม เป็นรูปทรงกระบอกไม่มีแขนมีเพียงช่องกลมตอนบนสำหรับสวมศีรษะใส่กันความหนาวเย็น

คารปัส ปรากฏเฉพาะในข้อนี้ ไม่มีรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับเขา

หนังสือที่เขียนบนแผ่นหนัง หนังสือโดยทั่วไปทำจากกระดาษพาไพรัสที่เป็นม้วนแต่หนังสือที่ทำจากแผ่นหนังสัตว์มีคุณภาพดีกว่าและราคาแพงกว่าหนังสือที่กล่าวในข้อนี้อาจเป็นบันทึกบางอย่างที่เป็นประโยชน์หรือเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีของเปาโล

1.3.2                        การถูกต่อต้าน (14-15)

อเล็กซานเดอร์ช่างทองแดง ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเขาอาจเป็นคนเดียวกับใน 1 ทธ.1:20

ทำร้าย...สาหัส ไม่ใช่การทำร้ายทางกายแต่เป็นการใส่ร้ายจนเปาโลถูกจับและต้องโทษ

1.3.3                        การถูกความเฉยชา (16-18)

การแก้คดีครั้งแรก การสอบสวนเบื้องต้นก่อนเข้าสู่การพิจารณาคดีระหว่างการจำคุกครั้งที่สอง

ไม่มีใคร...คนเดียว แปลได้อีกว่า ``ไม่มีใครอยู่ช่วยเหลือข้าพเจ้าเลยสักคนเดียว"คือไม่มีคริสตชนคนใดยอมเป็นพยานฝ่ายเปาโลหรือให้ความช่วยเหลือใดๆแก่ท่าน

ขอโปรดอย่าให้พวกเขาต้องได้รับโทษเลย คริสตชนบางคนในกรุงโรมควรจะมีส่วนช่วยเหลือเปาโลแต่กลับไม่ได้ช่วยเลย ทำให้ท่านผิดหวังมากแต่ท่านก็ยังอธิษฐานขอพระเจ้ายกโทษให้พวกเขาซึ่งเป็นท่าทีที่สอดคล้องกับพระทัยของพระคริสต์(ลก.23:34)

รอดพ้นจากปากสิงห์ เล็งถึงการรอดพ้นจากภยันตรายต่างๆในที่นี้อาจหมายถึงการรอดพ้นจากการถูกตัดสินโทษในการแก้คดีหนแรก

1.3.4                        สรุป (19-22)

ขอฝากความคิดถึงมายังปริสคากับอาควิลลาและคนในครัวเรือนของโอเนสิโฟรัสด้วย 20เอรัสทัส   ยังค้างอยู่ที่เมืองโครินธ์   แต่เมื่อข้าพเจ้าจากโตรฟีมัสที่เมืองมิเลทัสมานั้น   เขายังป่วยอยู่

มาให้ถึงก่อนฤดูหนาว การเดินทางในช่วงฤดูหนาวค่อนข้างลำบากเปาโลจึงต้องการให้ทิโมธรีบเดินทางมาก่อนเพื่อนำเสื้อคลุมมาให้ท่านก่อนเข้าหน้าหนาว(ดูข้อ 13 และ กจ.27:12; 28:11)

ยูบูลัส ปรากฏเฉพาะในข้อนี้ไม่มีข้อมูลอื่นเกี่ยวกับเขา

ปูเดนส์ ตามตำนานกล่าวว่า เขาเป็นวุฒิสมาชิกของโรมที่เปโตรนำมาเชื่อ

ลีนัส คลาวเดีย ตามธรรมเนียมที่สืบทอดมาเชื่อว่าลีนัสผู้นี้ได้เป็นประธานคริสตจักรของโรมหลังจากเปาโลและเปโตรเสียชีวิตแล้วส่วนคลาวเดียเป็นมารดาของลีนัสTIT 1:1