gototopgototop
Get Adobe Flash player

 

 

บทที่ 4  คำกำชับให้ยืนหยัดในข่าวประเสริฐ


 

1. คำกำชับให้ยืนหยัดในข่าวประเสริฐ 3

1.1 การเผชิญกับกลียุค (1-2)

1.1.1                        สมัยจะสิ้นยุค ช่วงเวลาระหว่างการเสด็จมาครั้งแรกและการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู

1.1.2                        เหตุการณ์กลียุค เปาโลกล่าวถึงเหตุการณ์เลวร้ายและอันตรายจากสังคมภายนอกที่กำลังเข้ามาในคริสตจักร

1.2 ลักษณะของคนชั่ว (2-9)

1.2.1                        พฤติกรรมทางศีลธรรม (2-4)

เพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัว   เห็นแก่เงิน   เย่อหยิ่ง   ยโส   ชอบด่าว่า   ไม่เชื่อฟังคำบิดามารดา   อกตัญญู   ไร้ศีลธรรม 3ไร้มนุษยธรรม   ไม่ให้อภัยกัน   ใส่ร้ายกัน   ไม่ยับยั้งชั่งใจ   ดุร้าย   เกลียดชังความดี 4ทรยศ   มุทะลุ   หัวสูง   รักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้า

1.2.2                        การถือศาสนาของคนแห่งกลียุค (5)

ถือศาสนาแต่เปลือกนอก ส่วนแก่นแท้...ไม่ยอมรับ พวกที่อ้างตัวเป็นผู้เชื่อ รูปแบบภายนอกเป็นคริสตชนแต่ชีวิตไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่โดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอย่างแท้จริง        อย่าคบ ให้ตัดคนเหล่านี้ออกจากการสามัคคีธรรมของคริสตจักรและปฏิเสธที่จะมีความสัมพันธ์กับพวกเขาเป็นส่วนตัวแต่ไม่ถือว่าพวกเขาเป็นศัตรู (2 ธส.3:14-15)

1.2.3                        ความเร่าร้องของคนชั่วในการเผยแพร่คำสอนผิด (6-9)

หญิงที่เบาปัญญา...ตัณหาต่างๆ บุคคลที่อ่อนแอทั้งในด้านปัญญาฝ่ายวิญญาณและด้านศีลธรรมจึงตกเป็นเหยื่อของบรรดาคริสตชนจอมปลอมที่เป็นครูสอนเท็จ

ยันเนสกับยัมเบรส์ ชื่อของสองคนนี้ไม่ปรากฏในพระคัมภีร์เดิมแต่ปรากฏในบันทึกโบราณของชาวยิวว่าเป็นนักไสยศาสตร์ชาวอียิปต์ที่ต่อสู้โมเสสและอาโรนต่อหน้าฟาโรห์(อพย.7:11,22)

1.3 ยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ (10-15)

1.3.1                        ประสบการณ์ในอดีต (10-13)

1.3.1.1               จากชีวิตการรับใช้พระเจ้าของเปาโล (10-11)

1.3.1.2               หนุนใจให้ทิโมธีและคริสตจักรให้ยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ (12-13)

ขณะเมื่อคนชั่วและคนเจ้าเล่ห์จะเลวลง   ทั้งล่อลวงคนอื่นและถูกคนอื่นล่อลวงด้วย

1.3.2                        การยืนหยัดในอนาคต  (14-15)

1.3.2.1               แต่ฝ่ายท่านจงดำเนินต่อไปในสิ่งที่ท่านเรียนรู้แล้วและได้เชื่ออย่างมั่นคง   ท่านก็รู้ว่าท่านได้เรียนมาจากผู้ใด

1.3.2.2               และตั้งแต่เด็กมาแล้ว   ที่ท่านได้รู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์   ซึ่งสามารถสอนท่านให้ถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์

ตั้งแต่เด็ก...ได้รู้พระคัมภีร์ เด็กผู้ชายชาวยิวจะเริ่มเรียนพระคัมภีร์เดิมตั้งแต่อายุ 5 ขวบ

1.4 ต้นกำเหนิดและจุดมุ่งหมายของพระคัมภีร์ (15-17)

1.4.1                        พระคัมภีร์   ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า 

ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและ แปลได้อีกว่า ``ทุกตอนที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าก็"ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยสิ่งที่มาจากพระองค์ หรือพระวจนะของพระองค์

1.4.2                        เป็นประโยชน์ในการสอน

1.4.3                        การตักเตือนว่ากล่าว

1.4.4                        การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี

1.4.5                        และการอบรมในทางธรรม

ในทางธรรม แปลตรงตัวว่า ``ในความชอบธรรม"

1.4.6                        เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง

จะพรักพร้อม...ทำการดีทุกอย่าง แปลตรงตัวว่า ``จะมีความเหมาะสมและพรักพร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง"