gototopgototop
Get Adobe Flash player

 

 

บทที่ 7  หลักในการรับใช้ (6.3-21) ทัศนะต่อเงินทอง

 


1. มีพระวจนะเป็นมาตรฐานในการรับใช้ 3

จงสั่งสอนและสนับสนุนให้กระทำตามหน้าที่เหล่านี้ 3ถ้าผู้ใดสอนผิดไปจากนี้   และไม่ยอมเห็นด้วยกับพระวจนะอันมีหลักของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา   และคำสอนที่สมกับทางของพระเจ้า 4

2. มีแรงจูงใจที่ถูกต้องไม่ใช่รับใช้เพื่อเงิน 4-5

ผู้นั้นก็เป็นคนทะนงตัวและไม่รู้อะไร   เขาชอบทุ่มเถียงและโต้แย้งในเรื่องคำ   ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการอิจฉากัน   การทะเลาะวิวาทกัน   การกล่าวร้ายกัน   การไม่ไว้วางใจกัน 5และการด่าทอกันระหว่างผู้ที่มีใจทรามและไร้ความสัตย์จริง   ที่คิดว่าทางของพระเจ้านั้นเป็นทางได้ประโยชน์

3. มีความพอใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้า 6-10

3.1.           เราได้รับประโยชน์มากมายจากทางของพระเจ้า

3.2.            พร้อมทั้งความสุขใจ 7เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใด   เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนั้น 8แต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้า

3.3.           ให้เราพอใจด้วยของเหล่านั้นเถิด

3.4.           ส่วนคนเหล่านั้น   ที่อยากร่ำรวยก็

3.4.1.       ตกอยู่ในข่ายของความเย้ายวน

3.4.2.       และติดบ่วงแร้วและในความปรารถนานานาที่ไร้ความคิดและเป็นภัยแก่ตัว

3.4.3.       ซึ่งทำให้คนเราต้องถึงความพินาศเสื่อมสูญไป 10

ด้วยว่าการรักเงินทองนั้น  เป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวล    และเพราะความโลภนี่แหละ    จึงทำให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อ   และตรอมตรมด้วยความทุกข์

4. ตั้งมั่นอยู่ในหน้าที่การรับใช้ 11-16  “คนของพระเจ้า”

ในพระคัมภีร์ใหม่มีใช้อยู่ 4 ครั้ง คือตอนนี้

  • 1 ทิโมธี 6:11:แต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า
  • 2 ทิโมธี 3:17: เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง
  • ฮีบรู 10:21:และเมื่อเรามีปุโรหิตใหญ่เหนือหมู่คนของพระเจ้าแล้ว
  • 3 ยอห์น 1:11: ผู้ที่ทำดีก็เป็นคนของพระเจ้า   ผู้ที่ทำชั่วก็ไม่เห็นพระเจ้า

4.1.           มุ่งมั่นในความชอบธรรม   ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง  รักษาคำกำชับนี้ให้ดี

คำแนะนำสำหรับคนมั่งมี 17-19

17สำหรับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลก   จงกำชับเขาอย่าให้มีมานะทิฐิ   หรือให้เขามุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยง   แต่จงหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่ง   เพื่อความสะดวกสบายของเรา 18จงกำชับให้เขากระทำดี   ให้กระทำดีมากๆ   ให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่   และไม่เห็นแก่ตัว 19อย่างนี้จึงจะเป็นการวางรากฐานอันดีไว้สำหรับตนเองในภายหน้า   เพื่อว่าเขาจะได้รับเอาชีวิต   ซึ่งเป็นชีวิตอันแท้จริง

คำเตือนสำหรับทิโมธี (20-21)

ทิโมธีเอ๋ย จงเฝ้ารักษาสิ่งที่ท่านได้รับมอบหมาย จงหลีกหนีจากคำพูดที่ไร้คุณธรรมและโง่เขลา และการโต้แย้งที่สำคัญผิดว่าเป็นความรู้  บางคนยอมรับความรู้นี้จึงหลงไปจากความเชื่อ ขอพระคุณดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย(สำเนาโบราณบางฉบับว่า กับท่าน) เถิด