gototopgototop
Get Adobe Flash player
ดัชนีบทความ
บทที่ 6 ความสัมพันธของผู้นำและสมาชิกคริสตจักร
หน้า 2
ทุกหน้า

 

 

บทที่ 6  ความสัมพันธของผู้นำและสมาชิกคริสตจักร (5:1-2)

 


เป็นคำแนะนำทิโมธีในการปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลที่มีระดับอายุและฐานะต่างๆกันในคริสตจักรเอเฟซัส  อย่าต่อว่าผู้ชายอาวุโส แต่จงขอร้องเขาเป็นเหมือนบิดา จงถือว่าพวกชายหนุ่มเป็นเหมือนพี่หรือน้อง 2และบรรดาผู้หญิงอาวุโสเป็นเหมือนมารดา ส่วนพวกหญิงสาวก็เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาว ด้วยความบริสุทธิ์ใจที่สุด

ผู้รับใช้ต้องเรียนรู้การวางตัวต่อพี่น้องอย่างเหมาะสม ตามกลุ่มวัย กลุ่มต่างๆ ของคริสตจักร  ในตอนนี้ยังสะท้อนให้เห็นสภาพของคริสตจักรสมัยปัจจุบันว่า รูปแบบการทำงานทำให้ความสัมพันธ์ของพี่น้องมีความเป็นปัจเจกมากเกินไป แทนที่จะมีบรรยากาศแบครอบครัว   (ปัจจุบันเน้นที่คุณภาพ ผลงาน และปริมาณ หน้าตาต้อง ต้องมีระบบที่ดี แต่ทำให้ความสัมพันธ์เหินห่าง)

 

หลักการดูแลหญิงหม้าย (3-16)

แต่ถ้าแม่ม่ายคนใดมีลูกหลานก็ให้ลูกหลานนั้นเรียนเพื่อให้รู้จักที่จะปฏิบัติกับครอบครัวของตนก่อน และให้ตอบแทนคุณบิดามารดาของตน เพราะว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการดีและเป็นที่ชอบต่อพระพักตร์พระเจ้า ให้ตอบแทนคุณบิดามารดา   “ถ้าใครไม่เลี้ยงดูญาติพี่น้อง และโดยเฉพาะคนในครอบครัวแล้ว คนนั้นก็ปฏิเสธความเชื่อ และชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อเสียอีก”

 

1. หญิงหม้ายที่ไร้ที่พึ่ง

ฝ่ายผู้หญิงที่เป็นแม่ม่ายอย่างแท้จริง และอยู่ตามลำพังแต่ผู้เดียวนั้น จงวางใจในพระเจ้า และดำรงอยู่ในการวิงวอนและการอธิษฐานทั้งกลางคืนและกลางวันแม่หม้ายไร้ที่พึ่งให้คริสตจักรรับผิดชอบเมื่อไม่มีญาติ

 

2. หญิงหม้ายที่ปล่อยตัว

การปล่อยให้ชีวิตจมอยู่ในตัณหาและความบาปนั้นส่งผลให้จิตวิญญาณตายแม้ร่างกายยังมีชีวิตอยู่

 

3. หญิงหม้ายที่ควรมีชื่อลงทะเบียน (9-16)

1)                        เป็นคนสูงอายุ (9) 60 ปีขึ้นไป

2)                        เคยสัตย์ซื่อในการสมรส (9)

3)                        เคยกระทำการดี หรือมีชื่อเสียงดี (10)

 

4. แม่หม้ายสาวไม่ควรลงทะเบียน (11-16)

1) นางจึงมีโทษ เพราะละเมิดคำปฏิญาณเดิมนั้น

2) นอกจากนี้พวกนางยังทำตัวเป็นคนเกียจคร้าน

3) ชอบแวะเวียนไปตามบ้านต่างๆ

4) ชอบนินทาด้วย

5) เที่ยวยุ่งเรื่องของคนอื่น

6) พูดในสิ่งที่ไม่สมควรจะพูด

 

5. ข้อแนะนำสำหรับหม้ายสาว (15-16)

เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอยากให้บรรดาแม่ม่ายสาวๆนั้นมีสามี มีบุตรธิดาและดูแลบ้านเรือน เพื่อไม่ให้ศัตรูมีช่องทางกล่าวร้ายได้ เพราะมีบางคนหลงตามซาตานไปแล้ว ถ้าหญิงที่มีความเชื่อคนไหนมีญาติพี่น้องที่เป็นแม่ม่าย ก็ให้เธอช่วยเลี้ยงดูพวกนาง และอย่าให้เป็นภาระของคริสตจักรเลย เพื่อคริสตจักรจะได้สงเคราะห์พวกที่เป็นแม่ม่ายไร้ที่พึ่งจริงๆแก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2011 เวลา 23:33 น.)