gototopgototop
Get Adobe Flash player
ดัชนีบทความ
บทที่ 1 เบื้องหลัง 1 ทิโมธี
ชีวิตของเปาโล
ทุกหน้า

 

 

บทที่ 1 เบื้องหลัง

 

บทนำ

ทิโมธี คริสเตียนหนุ่มจากเอเชียไมเนอร์ มีมารดาเป็นคนยิวและบิดาเป็นคนกรีก เขากลายเป็นเพื่อนร่วมงานและผู้ช่วยของเปาโลในงานพันธกิจ จดหมายฉบับแรกของเปาโลถึงทิโมธีกล่าวถึงความห่วงใยในสามเรื่องด้วยกัน  แรกทีเดียวจดหมายฉบับนี้เตือนให้ระวังคำสอนเท็จที่ระบาดในคริสตจักร คำสอนนี้มีความคิดของคนยิวและความคิดที่ไม่ใช่ของยิวผสมปนเปกัน เป็นความคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าโลกวัตถุนั้นชั่วร้าย และเราจะได้รับความรอดได้ก็ต่อเมื่อมีความรู้พิเศษที่ลึกลับและการถือปฏิบัติตนอย่างเช่น การไม่รับประทานอาหารบางอย่าง และการไม่แต่งงาน จดหมายนี้ยังมีคำสั่งสอนเกี่ยวกับการดูแลคริสตจักรและการนมัสการ มีคำบรรยายถึงคุณลักษณะที่ผู้นำคริสตจักรและผู้ช่วยควรจะมี สุดท้ายทิโมธีได้รับคำแนะนำว่าจะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร และเขามีความรับผิดชอบต่อผู้เชื่อกลุ่มต่างๆ อย่างไร

 

ผู้ เขียน

จากคำ​ขึ้น​ต้น​จดหมาย​และ​หลัก​ฐานอื่นๆ ใน​เนื้อ​หาระบุ​ชัดเจน​ว่า อัครทูต​เปาโล​เป็น​ผู้​เขียน และ​บรรดา​ผู้​นำ​คริสตจักร​ยุค​แรก​ต่างก็​ยืนยัน​ว่า​เปาโล​เป็น​ผู้​เขียน ใน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เปาโล​ใช้​สำ​นวน​ภา‍ษา​ต่าง​จาก​ฉบับอื่นๆ เพราะ​สภาพการณ์​แตก​ต่าง​กัน เรื่องราว​ใน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ไม่​ปรากฏ​ใน​หนังสือ​กิจการ เพราะ​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เขียน​ขึ้น​หลัง​จาก​ท่าน​ได้​รับการ​ปลด​ปล่อย​จากการ​จำจอง​ที่​กรุงโรมครั้ง​แรก ส่วน​หนังสือ​กิจการ​จบ​ลง​ตอน​ที่​เปาโล​กำลัง​ถูก​จำจอง​ที่​กรุงโรมครั้ง​แรก ดัง​นั้น​การ​ที่มี​บางคน​โต้แย้ง​และ​ไม่​ยอม​รับ​ว่า​เปาโล​เป็น​ผู้​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้ โดย​อ้าง​เหตุผล​ความ​แตก​ต่าง​ด้านสำนวนภาษาและ​เหตุการณ์​ใน​จดหมาย​ที่​ไม่ได้​ปรากฏ​ใน​หนังสือ​กิจการจึง​เป็น​ข้อ​โต้​แย้ง​ที่​ไม่มี​น้ำ​หนัก

 

เวลา และ สถาน ที่ เขียน

เขียน​ใน​ช่วง​ระหว่าง​ปี ค.ศ.63-64 เนื่องจาก​ใน​จดหมาย​ไม่ได้​มี​อะไรบ่งชี้​ถึงการ​ข่มเหงของ​จักรพรรดิเนโร ซึ่ง​เริ่มขึ้น​ใน​ปลาย​ปี ค.ศ.64 แต่​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ก็มี​สิ่ง​ที่บ่งบ​อก​ถึง​ความ​ไม่​สงบ​ที่​กำลัง​ก่อ​ตัว​ขึ้น (2:1-2) ส่วน​สถาน​ที่​เขียน​นั้น​ไม่​ปรากฏ​ชัดเจนแต่อาจเป็นไป​ได้​ว่า​เขียน​ขึ้น​ที่​แคว้น​มาซิโดเนีย

 

ผู้ รับ

คำ​ขึ้น​ต้น​บอก​ว่า​ผู้​รับ​จดหมาย​คือทิโมธี หนึ่ง​ใน​ผู้​ร่วมงาน​การ​ประกาศ​และ​ผู้​ใกล้​ชิด​ของ​เปาโล ทิโมธีเป็น​ชาว​เมืองลิสตรา บิดา​เป็น​ชาว​กรีก ทั้ง​มารดา​และ​ยายเป็น​ผู้​มี​ความเชื่อ​ใน​พระเยซูคริสต์ (กจ.16:1; 2 ทธ.1:5) ทิโมธีเป็น​สาวก​ที่มี​ชื่อ​เสียง​ดี​ใน​หมู่​คริสตชน​ใน​เมืองลิสตรา​และอิโคนียูม เปาโล​จึง​ชักชวน​เขา​มา​เป็น​ผู้​ร่วมงาน​ใน​การ​เดิน​ทาง​ประกาศ​เที่ยว​ที่​สอง (กจ.16:2-3) และ​นับแต่​นั้น​มาทิโมธีก็​เดิน​ทาง​ร่วม​กับ​เปาโล​เสมอ​ทั้ง​ใน​ระหว่าง​ที่​เปาโล​ถูก​จำจอง​ที่​กรุงโรม เพื่อ​รอ​คำ​ตัดสิน​ของซีซาร์ (กจ.28) และ​หลัง​จาก​ที่​เปาโล​ได้​รับการปล่อย​ตัวให้​เป็น​อิสระ เปาโล​ได้​ให้ทิโมธี​อยู่​ดูแล​คริสต‍จักร​เอเฟซัส​เพื่อ​จัด​การ​กับ​ปัญหา​คำ​สอน​เท็จ และ​เรื่องอื่นๆใน​คริสตจักร ขณะ​ที่​ท่านเองต้อง​เดิน​ทาง​ไป​ยัง​แคว้น​มาซิโดเนีย (1:3)

 

วัตถุ ประสงค์

เป็น​จดหมาย​ส่วน​ตัว​ที่​เขียน​เพื่อ​แนะนำทิโมธี ซึ่ง​มี​ฐานะ​เป็น​ผู้​ดูแล​คริสตจักร​เอเฟซัส​ใน​เวลา​นั้น ให้​เข้าใจ​ถึง​บท​บาทและ​หน้า​ที่​ความ​รับ​ผิด​ชอบ​ของ​เขา และ​รู้​วิธี​จัด​การ​แก้ไข​ปัญหา​ต่างๆ ที่​กำลัง​เผชิญ​อยู่ โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​ใน​เรื่อง​คำ​สอน​เท็จ นอกจาก​นี้​ยัง​เป็น​คำ​กำชับ​ให้ทิโมธีมี​ความสัตย์​ซื่อ​ทั้ง​ใน​ด้าน​การดำเนิน​ชีวิต​และ​ใน​หน้า​ที่​ของ​ตนเองแก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2011 เวลา 23:13 น.)