gototopgototop
Get Adobe Flash player

พระคริสตธรรมหลิงเหลียงสาขาประเทศไทย   มีเป้า้หมายในการสร้างผู้รับใช้เพื่ออาณาจักรของพระเจ้า และอีกด้านก็เพื่อบริการคริสตจักร ทุกคณะนิกาย องค์กร หรือหน่วยงานของคริสเตียน  โดยเปิดให้ใช้สถานที่ของพระคริสตธรรม สำหรับจัดสัมมนา ค่ายคริสเตียน หรือการประชุมฟื้นฟู  ตลอดจนสถานที่ในการประพิธีมงคลสมรส ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้มีคริสตจักร ต่างๆ มาใช้สถานที่ในการจัดค่ายมากมาย ทั้งอนุชน ผู้ใหญ่ และโครงการคอมแพสชั่น  อีกทั้งหนุ่มสาวหลายคู่ก็ได้ใช้ห้องประชุุมของพระคริสตธรรมเป็นสถานที่ ประกอบพิธี


นับเป็นความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ พระคริสตธรรมหลิงเหลียง ได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องคริสเตียน ผู้รับใช้พระเจ้าในด้านนี้ และเราตั้งใจที่จะดำเนินตามนี้ต่อไป เพื่ออำนายสุขให้พี่น้องในครอบครัวของพระเจ้า เพราะเราเชื่อว่า พระเจ้าให้มีอาคารสถานที่ที่ดีอย่างนี้ ก็เพื่ออาณาจักรของพระเจ้า และเป็นการใช้ให้คุ้มค่าที่สุดกับการลงทุน


ช่วงเวลา ที่สามารถใช้ได้คือ   เดือนตุลาคมทั้งเดือน   และช่วงปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนพฤษภาคม ของทุกปี   หรือช่วงวันเสาร์ได้ตลอดทั้งปี


ที่ผ่านมา พระคริสตธรรมหลิงเหลียงขอขอบคุณ คริสตจักร หน่วยงานต่างๆ ที่ได้มาใช้บริการสถานที่ของพระคริสตธรรม เชื่อว่าท่านคงได้รับประโยชน์มาก และขอเชิญชวนพี่น้องคริสเตียน คริสตจักร หน่วยงานคริสเตียน มาใช้สถานที่นี้เพื่อพันธกิจของท่าน  พระคริสตธรรมหลิงเหลียงถือว่า เป็นเกียรติมากที่ได้รับใช้ท่านทั้งหลาย

ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีส่วนร่วมรับใช้ด้วยกัน กับอนุชน อาข่า เขตที่ 6 และเขตที่ 7 ภาคที่ 2 เชียงราย ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2018 โดยใช้สถานที่ของพระคริสต์ธรรม หลิงเหลียง ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรอนุชนทุกคน รวมถึงศิษยาภิบาลผู้รับใช้พระเจ้า ทุก ท่าน

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2018 เวลา 23:28 น.)