gototopgototop
Get Adobe Flash player

“สัจธรรมแกร่ง  - เปี่ยมล้นพระวิญญาณ -  รับใช้ด้วยของประทาน  -  มีหัวใจแห่งราชอาณาจักร”


ระเบียบการสมัครเรียน พระคริสตธรรมหลิงเหลียง

พระคริสตธรรมหลิงเหลียง สาขาประเทศไทย กาลังเปิดรับสมัครผู้ที่มีภาระใจในการรับใช้พระเจ้า (ทั้งนักเรียน นักศึกษา และพี่น้องคริสตชนทั่วไป) เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้รับใช้พระเจ้า โดยเปิดสอนสองระดับดังนี้

1. ศาสนศาสตร์ตรี (สาหรับผู้ที่มีพื้นฐานในระดับ ม. 6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า)

2. ประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์ (สาหรับผู้ที่มีพื้นฐานในระดับ ม. 3 หรือเทียบเท่า)

สำหรับผู้ที่สนใจและกำลังมองหาสถาบันพระคริสตธรรม ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.086-673-4788 หรือทาง www.facebook.com/lingleungseminary, www.thaills.org , Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    @ Line : anekchai_lingleung สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โดยให้เตรียมเอกสารดังนี้

1. ใบสมัครนักศึกษาใหม่

2. หนังสือรับรองจากคริสตจักร

3. คำพยานส่วนตัว 1 หน้ากระดาษพิมพ์

4. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน

7. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

โดยยื่นหลักฐานการสมัครและสอบพื้นฐานความรู้พระคัมภีร์ ได้ทุกวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนพฤษภาคม 2018 โดยมีค่าเล่าเรียนเทอมละ 7,500 บาท หากผู้ใดที่ไม่มีผู้สนับสนุนทางด้านค่าเทอม สามารถขอทุนการเรียนได้ ตามเงื่อนไข ของพระคริสตธรรม

พิเศษ ! เรียนที่นี่ นอกจากจะชัดเจนในสัจธรรมแล้ว ยังสามารถพูดภาษาจีนกลางได้ด้วย

รับสมัครนักศึกษาใหม่   วันนี้ถึงเดือนพฤษภาคม 2018  เปิดเทอมแรก  วันที่ 15 พฤษภาคม 2018

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2018 เวลา 11:11 น.)