gototopgototop
Get Adobe Flash player

พระคริสตธรรมหลิงเหลียง สาขาประเทศไทย ดำเนินงานโดยคริสตจักรพระคุณเชียงราย สังกัดคริสตจักรภาคที่ 12 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย   ได้เริ่มปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2017 แล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2017

 

 

โดยปีนี้มีจำนวนนักศึกษาพระคริสตธรรมทั้งหมด 35 คน

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2017 เวลา 10:04 น.)