gototopgototop
Get Adobe Flash player

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2015

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2016 พระคริสตธรรมหลิงเหลียง (สาขาประเทศไทย) ได้จัดให้มีการนมัสการพระเจ้าและพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2015  โดยได้รับเกียรติจาก ศจ.ดร.หวง ฉี ฮุ้ย  ผู้แทนผู้อำนวยการพระคริสตธรรมหลิงเหลียงประเทศไต้หวัน  เป็นผู้เทศนาและมอบวุฒิบัตร  ในปีนี้มีนักศึกษาที่จบหลักสูตรศาสนศาสตร์ตรี 5 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์ 2 คน (รวมทั้งหมด 7 คน)

 

 

พระคริสตธรรมหลิงเหลียงกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2016  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนพฤษภาคม  โดย เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ ศาสนศาสตร์ตรี (สำหรับผู้ที่จบ ม.6)  และประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์ (สำหรับผู้ที่จบ ม.3)  ทั้งสองหลักสูตรใช้เวลาเรียน 4 ปี พร้อมกับฝึกงานคริสตจักร 1 เทอม  พี่น้องท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.thaills.org, www.facebook.com/lingleungseminary, หรือโทรศัพท์ 0 – 866734788   ศจ.เอนกชัย,  0-816030940  ศจ.สมชาย   (เปิดเทอมวันที่ 16 พฤษภาคม คศ.2016)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2017 เวลา 09:09 น.)