ข่าว พระคริสตธรรมหลิงเหลียง  สาขาประเทศไทย

 

วันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2017

ด่วน ! รับสมัครนักเรียน นักศึกษา และพี่น้องคริสตชนทั่วไป  เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้รับใช้

................................................................

 

 

 

พระคริสตธรรมหลิงเหลียง สาขาประเทศไทย  กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่มีภาระใจในการรับใช้พระเจ้า   (ทั้งนักเรียน นักศึกษา และพี่น้องคริสตชนทั่วไป)  เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้รับใช้พระเจ้า  โดยเปิดสอนสองระดับดังนี้

  1. ศาสนศาสตร์ตรี  (สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในระดับ ม. 6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า)
  2. ประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์ (สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในระดับ ม. 3 หรือเทียบเท่า)

สำหรับผู้ที่สนใจและกำลังมองหาสถาบันพระคริสตธรรม ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.086-673-4788 หรือทาง  www.facebook.com/lingleungseminary,  www.thaills.org ,  Email :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โดยให้เตรียมเอกสารดังนี้

  1. ใบสมัครนักศึกษาใหม่
  2. หนังสือรับรองจากคริสตจักร 2 ท่าน
  3. คำพยานส่วนตัว 1 หน้ากระดาษพิมพ์
  4. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  7. รูปถ่าย 1 นิ้ว จนวน 2 รูป

ยื่นหลักฐานการสมัครและสอบพื้นฐานความรู้พระคัมภีร์   ได้ทุกวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) ตั้แต่วันนี้ถึงเดือนพฤษภาคม 2017 โดยมีค่าเล่าเรียนเทอมละ 7,500 บาท   หากผู้ใดที่ไม่มีผู้สนับสนุนทางด้านค่าเทอม สามารถขอทุนการเรียนได้ ตามเงื่อนไข ของพระคริสตธรรม

พิเศษ ! เรียนที่นี่ นอกจากจะชัดเจนในสัจธรรมแล้ว ยังสามารถพูดภาษาจีนกลางได้ด้วย

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 2017 เวลา 16:43 น.)