gototopgototop
Get Adobe Flash player

นักศึกษา internship ทุกท่าน
การฝึกงานของท่านจะสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2015
4 มีนาคม 2015 ให้เข้ารายงานตัวพร้อมกับส่งแบบประเมินการ
ฝึกงาน
5 มีนาคม 2015 รับชุดครุย
6 มีนาคม 2015 ถ่ายรูปรุ่น
9-12 มีนาคม อบรมก่อนจบหลักสูตร (สอนโดย ดร.แฉว)
13 มีนาคม ถ่ายรูปกับคณาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน
(สอบถามเพิ่มเติมที่ ศจ.เอนกชัย 086-6734-788)