gototopgototop
Get Adobe Flash player

เรียนพี่น้องนักศึกษาและศิษย์เก่าพระคริสตธรรมหลิเหลียงทุกท่าน   เนื่องจากพระคริสตธรรมหลิงเหลียงได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2005 มาจนถึงปีนี้ ปี 2015 นับเป็นเวลา 10 ปีแล้ว   ดังนั้นทางพระคริสตธรรมจึงมีมติให้มีการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี พร้อมกับพิธีจบหลักสูตรรุ่นที่ 7 ด้วย ในวันที่ 14 มีนาคม 2015    จึงขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านกลับบ้าน พบปะสังสรรค์แบ่งปันพระพรแก่กันและกัน

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 27 มกราคม 2015 เวลา 14:34 น.)