gototopgototop
Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2014  นักศึกษาและคณาจารย์ได้ไปร่วมนมัสการถวายขอบพระคุณพระเจ้ากับพี่น้องคริสตจักรห้วยขม   นักศึกษาได้ร้องเพลพิเศษ และ ศจ.เอนกชัย เป็นผุ้เทศนา หัวข้อ ท่าทีต่องทรัพย์สินเงินทอง