gototopgototop
Get Adobe Flash player

พี่น้องจากคริสตจักรหลิงเหลียงมามิชชั่นทีมที่ศูนย์ชีวิตใหม่เชียงขอ เชียแสน เวียงหมอก ก่อนกลับใต้หวัน ได้แวะมาเยี่ยมพระคริสตธรรมหลิงเหลียง ศจ.สมชายได้ให้การต้อนรับ ขอให้เดินกลับโดยสวัสดิภาพ  17/11/2014