gototopgototop
Get Adobe Flash player

ศิษยาภิบาลคริสตจักรฟ้าคราม อ.ชัยรัตน์ สงวนรัมย์ และภรรยา อ.พรทวี สงวนรัมย์
เดิม อ.ชัยรัตน์ รับใช้พระเจ้าอยูที่ จ.บุรีรัมย์ และที่โคราช แต่การงานของพระเจ้าก็ไม่เกิดผลมากเท่าที่ควร ต่อมาเมื่อ 15 ปีที่แล้ว อาจารย์ได้รับการติดต่อให้มาตั้งโบสถ์ที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี(ที่อยู่ปัจจุบัน)โดยสัญญาว่าจะช่วยเงินอาจารย์เดือนละ 20,000บาท
ทำให้อาจารย์และครอบครัวตัดสินใจย้ายมาเปิดโบสถ์ที่นี่ชื่อคริสตจักรฟ้าคราม(มาจากชื่อถนนเสมา-ฟ้าคราม)เป็นคริสตจักรอิสระยังไม่ได้ขึ้นกับคณะหรือองค์กรใดๆอาจารย์ขายทรัพย์สินทุกอย่างเพื่อ เริ่มต้นโบสถ์ที่นี่(อาคารโบสถ์เป็นอาคารพานิชย์3ชั้นครึ่งเช่าอยู่ตั่งแต่ก่อตั้งจนถึงทุกวันนี้)แต่ปรากฎว่า แค่เพียงเดือนแรกที่เปิดโบสถ์ผู้เสนอช่วยกับบอกว่ามีเหตุทำให้ไม่สามารถช่วยเงินอาจารย์ได้ ในช่วงปีแรกๆอาจารย์แทบจะไม่มีเงินติดกระเป๋าเลยเพราะสมาชิกแต่ละคนที่มีอยู่ก็เป็นคนยากจนพี่
น้องที่ตามมาก็หายไปหมดอาจารย์ตัดสินใจอธิฐานว่าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าลูกขอเงิน500บาท
เผื่อกลับบ้านแต่พระเจ้าก็ไม่ตอบอะไรแล้วตลอด1ปีหลังจากนั้นอาจารย์ไม่เคยมีเงินถึง500บาท
เลยอาจารย์สังเกตุเห็นจึงอธิฐานใหม่ถ้าพระองค์ให้อยู่ที่นี่ขอให้ลูกมีข้าวกินทุกๆวัน
และพระเจ้าก็ตอบมาว่าแล้วตลอด 1 ปีที่ผ่านมาเจ้ากินอะไร ต่อมาอาจารย์เริ่มที่จะเทศนาเรื่องการถวายให้ผู้รับใช่ก่อนแล้วพระองค์จะอวยพรพี่น้องเพราะ
ว่าไม่มีทางเลือกแล้วพระเจ้าก็เริ่มอวยพรพี่น้องตามที่อาจารย์เทศนาออกไปและ
เมื่ออาจารย์อ่านพระคำของพระเจ้ามากขึ้น(อาจารย์รับใช้เต็มเวลาตั่งแต่แรก)และ
อาจารย์ก็ยิ่งได้เห็นถึงความรักของพระเจ้ามากขึ้นทุกๆวันเมื่อขอพระเจ้าก็ให้พระพรของพระเจ้า
มาทั้งแบบปรกติและแบบแปลกๆที่อาจารย์ก็คิดไม่ถึง(ต้องใหเอาจารย์เล่าให้ฟังเองเยอะมาก)
พี่น้องในโบสถ์ที่ยากจนก็เริ่มที่จะมีกินมีใช้มากขึ้น(เทศนาเพื่อให้คนยากจนกลับเป็นคนมั่งมี)
เมื่อพี่น้องมีรายได้มากขึ้นการถวายก็มากขึ้น สมาชิกในโบสถ์ก็เพิ่มขึ้น

ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 150 คน(ที่มาโบสถ์ทุกอาทิตย์)เงินเดือนของอาจารย์ 300,000 บาท มีกลุ่ม อธิฐานทุกวันที่โบสถ์เช้า กลางวัน เย็น พี่น้องที่ว่างก็จะมาอธิฐานพูดพระคำพระเจ้า อวยพกันและกัน(ประมาณ70คน)และทุกคนตามนิมิตรของอาจารย์ มีคาราวานฟ้าครามออนทัวร์ออกประกาศ ฟื้นฟู หนุนใจไปทั่วประเทศ เพื่อให้คริสตจักรไทยเลี้ยงตัวเองได้100%

เข้าชมเวบไซต์ http://www.fahkramchurch.org/church.html

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2011 เวลา 21:09 น.)